Historia

Cualquier forma de reproducción, distribución, conunicación pública o transformación de estas obras sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de estas obras.
 • La pissarra màgica

  La pissarra màgica

  Código: 978-84-9700-721-4

  José Francisco Guerrero López y Rafael Pérez Galán (coordinadors)

  Traducciò: Elisenda Bori Andorà

  Aquest llibre no és una història de l’educació en el sentit tradicional del terme. Es tracta d’una obra que pretén apropar a la lectora i al lector alguns continguts i personatges –relacionats amb l’apassionant món de l’educació– que han influït poderosament a la nostra manera de veure i de comprendre els processos i la realitat social i educativa a l’actualitat.
  Un llibre entretingut i amè que intenta mantenir l’atenció de les lectores i els lectors fins a l’última pàgina.
  És també una obra rigorosa que pot servir de consulta als professionals de l’educació, a les alumnes i els alumnes de les facultats de Ciències de l’Educació i, en general, a totes les persones interessades en les facetes menys conegudes i més suggerents de l’àmbit històric educatiu.

  21,00 €

 • Música i cultura. Perspectiva històrica

  Música i cultura. Perspectiva històrica

  Código: 978-84-9700-720-7

  Adalberto Martínez Solaesa y Luis Naranjo Lorenzo

  Traducciò: Elisenda Bori Andorà

  La música potser és la manifestació artística que més assíduament acompanya l’home durant tot el seu cicle vital. Tanmateix, i paradoxalment, potser és el menys considerat al nostre entorn educatiu.
  Aquesta obra va dirigida a tots aquells aficionats a la música  estudiants d’art, de magisteri musical, de conservatori opositors i a totes aquelles persones que vulguin enriquir els seus coneixements musicals. Ells són els que condicionen els continguts i la metodologia d’aquest treball, que sintetitzem així:

  • Aquest es un treball de divulgació en el qual prevalgui abans de tot una línia evolutiva perfectament comprensible, per damunt dels detalls que la conformen.
  • Reduïm al màxim els termes academicistes de pura tècnica musical, i quan no hi ha cap altre remei que utilitzar-los, intentem explicar-los de la forma més assequible  possible.
  • Aquesta intenció global la completem, com a complement i amb una visió una mica més detallada, amb dades dels autors més importants, amb exemples il•lustratius, amb referències culturals (literàries, científiques, artístiques, filosòfiques...) convergents, amb cites que ens ajudin a comprendre l’aspecte humà del compositor, amb audicions recomanades, etc.
  • Insistim sempre en el context que rodeja la música en cada període i ho fem per diverses raons:
   • Perquè la història no és un mer relat de fets, dates i personatges, sinó un dens entramat d’idees, vivències i circumstàncies que determinen una successió lògica d’esdeveniments polítics, artístics, socials...
   • Perquè, si refresquem uns coneixements d’història general, d’art, de literatura..., ens trobem  en les millors condicions per entendre el fenomen musical, menys conegut, i que discorre en un procés paral•lel al de la resta de camps, amb similars característiques i motivacions.

  19,00 €

 • Música y cultura. Perspectiva histórica

  Música y cultura. Perspectiva histórica

  Código: 84-9700-178-8

  Adalberto Martínez Solaesa y Luis Naranjo Lorenzo

  Presentación y relato histórico por Adalberto Martínez Solaesa. Biografías, ilustraciones, complementos y ejemplos musicales por Luis Naranjo Lorenzo. Extracto de contenido: acercándonos a la música; prehistoria y música; Edad Media I. La Monodía; Edad Media II. Inicio de la Polifonía; el Renacimiento; el Barroco; el Clasicismo; el Romanticismo; los Nacionalismos; España. La reacción nacionalista; el Impresionismo; la música del siglo XX.

  21,00 €

 • Historia de la filosofía

  Historia de la filosofía

  Código: 84-9700-160-5

  Elisa Rubiño

  Está pensado para alumnos de 4ºESO, pero también es útil para todos aquellos que se acerquen a la historia del pensamiento occidental. Dada su brevedad, muchas corrientes y autores no han podido ser incluidos, aunque creemos que está lo fundamental. Se ha procurado poner de manifiesto el espíritu que late tras sus obras, al alma que las anima. Facilitará la comprensión de la Historia de la Filosofía con un lenguaje lo más claro y sencillo posible.

  15,00 €

 • La pizarra mágica: una visión diferente de la historia de la educación

  La pizarra mágica: una visión diferente de la historia de la educación

  Código: 84-9700-155-9

  José Francisco Guerrero López y Rafael Pérez Galán (coordinadores)

  Extracto de contenido: de Varrón a Quintiliano; el deporte; cómo hacer de su hijo un genio; la evolución de la evaluación; la metodología de la enseñanza; educación especial; educar en libertad; la institucionalización en educación especial; la división de los Ingenios; León Tolstoi; deficientes visuales; Rousseau; la educación vial; maestros de América; la evolución de la deformación y formación del profesorado; Antonio Fortes; el vuelo de Pegaso sobre la escuela; la magia de los procedimientos.

  19,50 €

 • Historia sencilla de la filosofía reciente

  Historia sencilla de la filosofía reciente

  Código: 84-9700-130-3

  Antonio Diéguez y José Mª Atencia (coordinadores)

  Los autores son profesores del Departamento de Filosofía de la Universidad de Málaga. Son especialistas reconocidos. Se deja en juicio del lector la creencia de que la filosofía actual se caracteriza por su vocación eminentemente práctica; por su interés en las cuestiones que más preocupan al hombre actual, antes incluso que por las que proceden de su propia tradición histórica. Dirigido a lectores sin especial formación filosófica y a estudiantes de filosofía.

   

  21,00 €

Tienda On-line

Mi cesta

La cesta está vacia

Categorias

Subir